De vaardighedenlijn

Onderstaande grafiek illustreert je leertraject in de vorm van een leerlijn: vakken bouwen op elkaar voort met het vaardighedenonderwijs. De grafiek geeft weer welke vakken onderdeel uitmaken van de vaardighedenlijn en daarmee expliciet bijdragen aan jouw beheersing van de zes vaardigheden. In de grafiek kun je zien hoe je ontwikkeling vordert naarmate je verder komt in de opleiding.

Voor meer informatie kun je klikken op de vakken en vaardigheden in de grafiek.

Volg je de afstudeerrichting International Business Law, Entrepreneurship and Management of Economie? Dan leer je een aantal specifiek voor jouw richting noodzakelijke vaardigheden.

NB vooralsnog bevat de grafiek alleen de eerstejaarsvaardighedenvakken.
Voor studenten die zijn begonnen met de opleiding voor 2022/2023 heeft de vaardighedenlijn een iets andere opbouw. Download de PDF versie hier.

 • MC

 • Str

 • Orv

 • Inl R

 • LLP

 • MC

 • M&T

 • Orv

 • MC

 • Str

 • M&T

 • Orv

 • Inl R

 • LLP

 • MC

 • Str

 • M&T

 • Orv

 • LLP

 • MC

 • M&T

 • LLP

 • MC

 • M&T

 • Orv

 • Het werken met juridisch materiaal
 • Een onderzoeksontwerp opstellen
 • Onderbouwd (juridisch) oordelen
 • Schrijfvaardigheid
 • Spreekvaardigheid
 • Ethisch bewust handelen

Voortgang in tijd

Scroll om meer te zien

Legenda

LLP Leiden Law Practices (LLP) (jaar 1)

Inl R Inleiding Recht (jaar 1)

Orv Oriëntatievak grondslagen van het recht (jaar 1)

M&T Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap (jaar 1)

Str Staatsrecht (jaar 2)

MC Moot Court (jaar 2)