De vaardighedenlijn

Tijdens de bachelor Rechtsgeleerdheid word je opgeleid tot academisch jurist met een goede basis voor de arbeidsmarkt of voor een vervolgopleiding. Een belangrijk onderdeel hiervan is de beheersing van juridische vaardigheden. Daarom wordt er gedurende de bachelor aandacht besteed aan de ontwikkeling van zes juridische kernvaardigheden. Deze vaardigheden komen goed van pas in de verdere loopbaan, en zijn ook buiten de directe juridische praktijk inzetbaar: het zijn juridisch-academische vaardigheden.

Gedurende de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid ontwikkel je je in de beheersing van zes juridische kernvaardigheden: (1) werken met juridisch materiaal, (2) onderzoeksontwerp opstellen, (3) onderbouwd (juridisch) oordelen, (4) schrijfvaardigheid, (5) spreekvaardigheid en (6) ethisch bewustzijn. Deze vaardigheden worden gedurende de bachelor aangeleerd in de vorm van een leerlijn: vakken bouwen op elkaar voort en verwijzen naar wat er geleerd is of nog geleerd gaat worden bij andere vakken. Daardoor is er sprake van een leerlijn, waarbij je je steeds verder ontwikkelt naarmate je vordert met de opleiding.

Voor studenten die zijn begonnen met de opleiding voor 2022/2023 heeft de vaardighedenlijn een iets andere opbouw. Download de PDF versie hier.