alt text image

Met de Onderwijsvisie 2020 beoogt de universiteit het onderwijs aan te passen aan de eisen van deze tijd.

Studenten komen terecht in een wereld van toenemende internationale concurrentie en snelle technologische ontwikkelingen. De internationale arbeidsmarkt wordt steeds dynamischer en onze geglobaliseerde samenleving staat voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

De universitaire vaardigheden en competenties benodigd voor deze arbeidsmarkt zijn in ontwikkeling.

Voor Rechtsgeleerdheid zijn deze vaardigheden uitgewerkt in de Leerlijn juridische kernvaardigheden en in de Algemene vaardigheden voor juristen.