De opleiding Rechtsgeleerdheid kent meerdere leerlijnen. Zo zijn er inhoudelijke leerlijnen aangebracht in het curriculum: de kernrechtsgebieden (burgerlijk recht, strafrecht, staats- en bestuursrecht, Europees recht en internationaal recht) komen in de verschillende bachelorjaren in een door de opleiding bedachte opbouw terug.

De Leerlijn juridische kernvaardigheden is door de opleiding opgezet om ervoor te zorgen dat je effectief juridische vaardigheden aanleert tijdens je bachelor.

Dit zijn vaardigheden die belangrijk zijn voor zowel rechtswetenschappers als juristen die in de (rechts)praktijk gaan werken. De ruggengraat van de Leerlijn wordt gevormd door zeven vakken. Die vakken stemmen met elkaar af wat, wanneer en hoe je leert. Belangrijk om je te realiseren is dat alle vakken uit je opleiding kernvaardigheden trainen. Wat je in de Leerlijn leert, pas je dus gedurende je hele bachelor toe.

Heb je vragen hierover? Neem contact op met ons!

alt text image