** Let op: vanwege de coronamaatregelen is veel informatie op deze site niet up-to-date. Zie voor actuele informatie Brightspace en/of de website van de desbetreffende organisatie.**

Wil je meer doen?

Juristen komen in een veelheid aan functies terecht.

Dit betekent dat je al tijdens je opleiding veel van de competenties die nodig zijn voor later, kunt gaan trainen.

Vergeet niet: oefening baart kunst!

alt text image

Competenties voor juristen

Belangrijke competenties voor juristen zijn: analytisch vermogen, uitdrukkingsvaardigheid, besluitvaardigheid, flexibiliteit en omgevingsgerichtheid.

Vaardigheden voor juristen

Belangrijke juridische vaardigheden krijg je specifiek aangeleerd in de Leerlijn Juridische kernvaardigheden. Deze vaardigheden worden echter getraind in alle vakken die de opleiding Rechtsgeleerdheid aanbiedt. Het gaat immers om juridische kernvaardigheden.

Er zijn ook vaardigheden die de opleiding niet rechtstreeks aanbiedt en die je heel goed kunt ontwikkelen tijdens je opleiding. Zo onderscheid je je van andere studenten.

De opleiding Rechtsgeleerdheid vindt het belangrijk om je handvatten te geven over hoe, wat en waar je zelf aan vaardighedenontwikkeling kunt doen.

alt text image

Om te weten welke vaardigheden jij kunt / wilt ontwikkelen, zul je eerst meer inzicht moeten krijgen in wat je later wilt. De opleiding Rechtsgeleerdheid biedt op verschillende momenten (Bachelor 1 t/m 3) mogelijkheden aan om daarop te reflecteren.

Als je hebt nagedacht, kun je je concreet oriënteren op je mogelijkheden. Wanneer je vervolgens een goed beeld hebt van je mogelijkheden, kun je gericht vaardigheden trainen in een onderwijssetting of in een praktijksetting.

De tabs die je aantreft aan de linkerkant van deze pagina (of op de mobiele website in het menu bovenaan) bieden een overzicht waarin je kunt ontdekken welke activiteiten jou hierbij kunnen helpen. Het zijn activiteiten die (1) zijn gelieerd aan de opleiding of (2) geheel losstaan van de opleiding maar die zeer waardevolle ervaringen kunnen bieden.

Andere nuttige mogelijkheden

De Universiteit Leiden beschikt over een Career Zone. Op deze website kun je meer informatie vinden over skillstraining, assessments, vacatures etc.